Hej då sommaren

Och med sommaren lämnar också vår sista sommarvikarie oss på grafikredaktionen. Idag hade vi avtackning av Joel som har jobbat hos oss under sommaren.

bild 1
Joels present från grafikredaktionen
bild 2
”Man kan ju alltid rita en Chubaka”, hör till ett internt skämt när Joel började hos oss, om ni undrar varför han fick just den här presenten.
Annonser

Bakom underlaget

Förra veckan började jag med en nyhetsgrafik som handlar om dödsstraff i nordamerikanska delstater. Straffet har debatterats på senare tid eftersom det uppstått problem med genomförandet vilket till synes utsatt de dömda för mycket fysisk smärta.

Dödstraff USA

 

Att bra underlag till stor del är nyckeln till bra grafik är något som blir extra tydligt när man får tag på material som är så väl dokumenterat att det blir svårt att distansera sig ifrån vad siffrorna eller texten berättar.

En nyhetsgrafiker möter då och då underlag som rör dödstal eller antal skadade i en viss situation. Men det är sällan i detalj ner på individ nivå, som i detta fall. Det var inte svårt att hitta namn, ålder och etnicitet samt dödsdatum och avrättningsmetod vilket fanns tillgängligt i underlaget (Här finns en databas och statistik på detta ämne: http://www.deathpenaltyinfo.org).

En olustig känsla infann sig när jag studerade materialet och jag fick påminna mig om att syftet var att upplysa om det rådande läget för ämnet.

Styrkan i grafik som bygger på statistisk data är att den på ett enkelt och relativt lättförståeligt sätt kan förklara och visa summan av mänsklig aktivitet. Beroende på vilket ämne som behandlas kan detta bli mer eller mindre dramatiskt.

När man jobbar med mer lättsam data så är det lätt att inte fundera så mycket på siffrornas egentliga betydelse eller vilken aktivitet som ligger bakom underlaget.

Något som egentligen är mycket viktigt att ha i bakhuvudet för att hålla sig objektiv i den beskrivning man gör. Oavsett ämne så är det knepigt att göra dessa typer av visualiseringar på ett bra sätt utan tillgång till ett bra underlag och ordentlig research.

En person som många redan hört talas om men som är mycket bra på att visualisera sin statistiska data i förhållande till sammanhang är Hans Rosling som undervisar i global hälsa. Här gör han det med lite hjälp av ny teknik.

Ett bra underlag

Vikten av ett bra researcharbete, som vi skrev om i förra inlägget, är grunden till all bra infografik. Ett bra underlag gör det enklare och snabbare att ta fram en bra infografik. Det kan ofta vara tidskrävande att få fram ett komplett underlag. Men ju mer bearbetat och genomtänkt underlaget är desto snabbare går det att rita upp och framställa infografiken.

Att få fram ett bra underlag kan ta olika lång tid beroende på olika förutsättningar. Till exempel tillgången till fakta- och bildunderlag, målgrupp, budskap eller sammanhang, syfte, manér, stil eller format, m m.

När kunder beställer grafik brukar samarbetet gå väldigt smidigt när kunden själv har haft möjlighet att plocka fram data och tänka igenom hela idén för infografiken: I vilket syfte ska grafiken publiceras? För vem? Vad ska den berätta och vad ska den tillföra? Vad ska den innehålla?

För att på ett enkelt sätt få fram ett rent och begripligt underlag är det bra att använda papper och penna, och rita en idéskiss. Det räcker med något grovt och enkelt som kan beskriva grundidén.

Jag har under flera år samarbetat med redaktionen för tidningen Ingenjören. Vi har arbetat fram ett manér som funkar i tidningen och de är väldigt duktiga på att ta fram ett tydligt och klart underlag inför varje beställning. De brukar ha ett grafikuppslag i varje nummer som jag har äran att producera.

Kommunikationen är också mycket viktigt under produktionen. Vi brukar träffa kunden om möjlighet finns och gå igenom underlaget. Detta ger en positiv effekt på arbetet, eftersom vi då har lättare att diskutera små detaljer tillsammans som tillför mycket i slutändan.

Här följer några exempel på underlag respektive resultat.

Solkraft i Sahara. Texter, fakta och bildunderlag samt skiss från Reporter Sture Henckel som även har varit tecknare och är därför väldigt duktig på att rita upp fina skisser!
Solkraft i Sahara. Till vänster: texter, fakta och bildunderlag från reporter Karin Virgin samt skiss från reporter Sture Henckel som är duktig på att rita upp fina skisser! Till höger: Resultat i tryckt tidning (Ingenjören nr 3 2012).
Resa till Mars. Rymden är ett väldigt tacksamt ämne att göra grafik på! Till vänster: Underlag inklusive fin skiss från reporter Sture Henckel. Till höger: Resultat i tryckt tidning (Ingenjören nr 5 2013)
Resa till Mars. Rymden är ett väldigt tacksamt ämne att göra grafik på! Till vänster: underlag inklusive fin skiss från reporter Sture Henckel. Till höger: resultat i tryckt tidning (Ingenjören nr 5 2013)

Hem & Hyra är också återkommande kund och vana beställare. Tidigt i somras fick vi ett underlag från journalisten Petra Martinsson. Hon levererade ett komplett underlag vilket gjorde det väldigt smidigt att jobba utifrån. Idag fick vi se resultatet i tryck!

Komplett underlag från Hem & Hyra till jobb om energisnåla hus. Till höger: skiss på redigering av uppslag.
Komplett underlag från Hem & Hyra till jobb om energisnåla hus. Till höger: skiss på redigering av uppslag.

 

Min kollega Malin Nyqvist skissade för hand upp ett upplägg. Sedan på dator (Illustrator och Photoshop). Och under arbetet höll hon kontakt med kunden för att stämma av innehåll, upplägg och manér, etc.
Min kollega Malin Nyqvist skissade för hand upp ett upplägg. Sedan på dator (Illustrator och Photoshop). Och under arbetet höll hon kontakt med kunden för att stämma av innehåll, upplägg och manér, etc.
Till vänster: Resultat av grafik som Malin Nyqvist framställde och levererade till kund. Till höger: Resultat i tryckt tidning!
Till vänster:resultat av grafik som Malin Nyqvist framställde och levererade till kund. Till höger: resultat i tryckt tidning!

Research, en stor och viktig del av grafiken

Ett bra underlag är nyckeln till en bra infografik. Därför är researcharbetet en så viktig del av jobbet. Nyhetsgrafik som man fastnar för bygger oftast just på ett väldigt genomarbetat faktaunderlag. Man har grävt fram all möjlig info och sorterat fram det väsentliga i storyn. Precis som i vilket journalistiskt jobb som helst. Den bör följa en röd tråd och sättas i ett sammanhang som läsaren ska ha lätt att relatera till, för att förstå. Därför kan det vara bra med till exempel jämförelser i grafik.

Oftast är själva researcharbetet en större del av jobbet. Har man arbetat fram ett rent och städat underlag som är faktagranskat och förenklat i hierarki med vad som är viktigt att få med och dessutom skissat fram idéer på upplägg. Ja, då är det bara att sätta igång med ritandet, vilket kanske kan ta en tredjedel av den totala tiden för hela projektet!

Här är två sköna exempel som jag snubblade över på nätet.

Först en grafik om kyrkan La Merced, skapad av Pedro Samayoa, infografiker på tidningen Nuestro Diario i Guatemala. Jag tog kontakt med honom för att höra om hur han hade jobbat fram den. Pedro berättar att han gjorde hela researchen själv, tog direkt kontakt med källor, experter och grävde i bibliotek för att sätt ihop ett komplett underlag. Även texten och ritarbetet utförde han på egen hand. Med hjälp av 3D verktyget Maya byggde han upp en enkel modell för att rita upp det för hand och sedan retuschera i Photoshop. Grafiken redigerade han i Illustrator.

Allt som allt, tog jobbet 6 månader att utföra, berättar Pedro. Under den här tiden har han dock även jobbat med andra dagliga projekt för tidningen. Dessutom var grafiken från början tänkt att ta dubbelt så mycket plats, två uppslag. Men fick begränsas till ett uppslag av ekonomiska skäl.

La Merced. Skapad av Pedro Samayoa. Uppslaget publicerades i tidningen Nuestro Diario i Guatemala. Och arbetades fram under sex månader.
La Merced. Skapad av Pedro Samayoa. Uppslaget publicerades i tidningen Nuestro Diario i Guatemala. Projektet arbetades fram under sex månader.

Här nedan finns ett annat exempel på hur ett väl framarbetat underlag kan ge grund till en bra grafik. Den här grafiken är en affisch, skapad i Argentina och finns publicerad på Behance, där du även kan gå in och se detaljer ur affischen.

Argentina Migratoria (Den invandrade Argentina) En konceptuell karta som visar den sociala aspekten i Argentinas historia. Skapad av Juan Carlos Gomez och Andres Soto Bloise.
Argentina Migratoria (Det invandrade Argentina)
En konceptuell karta som visar den sociala aspekten i Argentinas historia. Skapad av Juan Carlos Gomez och Andres Soto Bloise.