Föreläsning på Hyper Island

Innan jul föreläste jag och Paloma på Hyper Island. Jens Finnäs på J++ höll i en kurs i ”Data visualization and storytelling” för de som läser Digital Data Strategist-programmet där, och tog in oss som gästföreläsare.

Vi pratade bland annat om dataviz och storytelling från vårt perspektiv, om hur viktigt det är med research och förarbete innan man bestämmer sig för en form, och vad man ska tänka på under processen.

...pratar om datavisualisering och infografik.
Paloma pratar om datavisualisering och infografik.

Vi avslutade föreläsningen med att dela upp deltagarna i grupper och ge dem en uppgift. Vi ville att de skulle applicera det vi pratat om och hitta en story.

How did you get here today?
How did you get here today?

För att förenkla researchen fick de utgå ifrån data de redan hade, nämligen sina egna upplevelser. De skulle hitta en story, intressant data att visualisera i deras resväg till skolan. Därefter fick de göra en enkel skiss för att presentera sin idé och fundera över utvecklingsmöjligheter.

Den här gruppen valde att jämföra hur mycket tid de lägger på olika aktiviteter från det att de vaknar fram tills att de är på skolan.
Den här gruppen valde att jämföra hur mycket tid de lägger på olika aktiviteter från det att de vaknar fram tills att de är på skolan.
Här tog man gruppens totala pendling under ett år och jämförde både sträckor och tid med olika saker, exempelvis hur många till månen de hade kommit.
Här tog man gruppens totala pendling under ett år och jämförde både sträckor och tid med olika saker, exempelvis hur mycket av Days of our lives du hade hunnit se.
Den här gruppen jämförde längden på deras resevägar, färdmedeö och deras sinnesstämning under resans gång. Kanske  30 minuter på cykel är trevligare än 10 minuter i tunnelbanan?
Den här gruppen jämförde längden på sina resvägar, färdmedel och deras sinnesstämning under resans gång. Kanske 30 minuter på cykel är trevligare än 10 minuter i tunnelbanan?
Tiden du lagt på att pendla, vad hade du kunnat göra istället? Det har den här gruppen undersökt.
Tiden du lagt på att pendla, vad hade du kunnat göra istället? Det har den här gruppen undersökt.
Här har gruppen tagit en persons resa och jämfört hur den skulle se ut med olika fordon. Tiden, kostnader och utsläpp.
Här har gruppen tagit en persons resa och jämfört hur den skulle se ut med olika fordon. Tid, kostnader och utsläpp.
Hade man kunnat plugga i rymden och tjänat på det tidsmässigt? Det tog den här gruppen reda på.
Hade du kunnat plugga i rymden och tjänat på det tidsmässigt? Det tog den här gruppen reda på.

Det var väldigt kul att se hur studenterna tolkade uppgiften.

Tiden vi lägger på att pendla till och från jobb och skola är nog inget vi gärna tänker på, men istället för att förargas kunde vi kanske göra något med den. Vad man väljer att göra är upp till var och en. Kanske lyssna på favoritlåten, lära sig ett nytt språk, eller varför inte läsa en trevlig blogg? 😉

Annonser

En grafik kan betyda så mycket

Tisdag den 20 januari skriver TT:s Mattias Areskog om fördelningen av världens resurser. Enligt en rapport from brittiska Oxfarm äger en procent av jordens befolkning 48 procent av jordens tillgångar. Och mest av allt äger amerikanen Bill Gates, grundare av Microsoft, god för 687 miljarder kronor.

Johan Hallnäs gjorde den här grafiken för att visuellt förklara ojämlikheten i världen. DU ser Gates nere i vänstra hörnet.
Johan Hallnäs gjorde den här grafiken för att visuellt förklara ojämlikheten i världen. Du kan se Bill Gates nere i vänstra hörnet.

Men för Bill Gates kom en annan grafik att spela stor roll. På en flygning satt han och läste New York Times. En av artiklarna handlade om hur många människor i världen som årligen dör därför att de inte har tillgång till rent vatten. Till artikeln fanns en något upparbetad faktaruta. En grafik.

Faktatabell i New York Times
Faktatabell i New York Times

Med hänvisning till WHO listades dödliga sjukdomar som drabbar människor utan tillgång till rent vatten. Diarré tar drygt 3 miljoner människoliv varje år och andra sjukdomar skördar ytterligare över 400 000 offer. Bill Gates har efteråt berättat: – Det var inte så mycket artikeln som grafiken i anslutning till texten som grep tag i mig. Jag förstod hur allvarligt det var när jag såg det så tydligt uppställt. Resultatet blev att Bill Gates och hans fru beslutade att rent vatten skulle bli en av de stora satsningarna när de skänkte pengar från de stiftelser de byggt upp med sin stora förmögenhet. Och som ett resultat av den lilla oansenliga grafikrutan i NYT har många människors liv kunnat räddas. Ibland kan en grafik betyda mer än vad vi någonsin kunnat ana när vi gjorde den.

En TT-penna i Paris

charlie

Förra veckans terrorattack i Paris mot tidningen Charlie Hebdo berörde oss på grafikavdelningen på många olika sätt. Främst genom att medmänniskor och illustratörskollegor föll offer för brutalt våld. Dessutom utmynnade terrordådet i ett hektiskt nyhetsarbete som varade i tre dagar.

Det är svårt att göra begriplig och förklarande grafik under en pågående nyhetshändelse. Eftersom grafikproduktion är tidskrävande ligger man hela tiden steget efter. Det är knepigt att avgöra när en grafik är relevant att lägga ut, då det ständigt dyker upp nya uppgifter och det är svårt att avgöra vad som är bekräftat och riktigt, och vad som enbart är rykten. Vi var fler tecknare som samtidigt arbetade med händelsen och vi producerade totalt nio stycken grafer för webb/direktrapportering och fem stycken för tidningstryck. Här kan du se alla de graferna.

I det här fallet lyckades vi bra med att åstadkomma en grafik som fortfarande var aktuell i tidningen dagen efter. Det är ofta nästintill omöjligt att leverera grafik till tidningarna vid sex-tiden på kvällen, som ska hålla till följande morgon när mycket kan hända under natten.  Vår strategi är att alltid utelämna detaljer som kan komma att ändras till exempel antal döda, skadade osv. I detta fall hade vi även turen med oss då inget väsentligt hände som gjorde vår grafik inaktuell.

SGB-CMYK
Johan Hallnäs lyckades med att visa det väsentligaste delarna av händelseförloppet i denna grafik som publicerades på lördagen, tre dagar efter attentatet mot Charlie Hebdo.

 

Nytt år, nya tag

Så är helgdagarna och klämdagarna nästan förbi. Vi har blickat tillbaka på det gånga året och framåt på vad som ska komma. Punkt för grafikåret 2014 satte vi med en grafik i vilken vi beskrev händelseutvecklingen från det att kontakten förlorades med Air Asias flight QZ8501 till att döda kroppar och vrakdelar från planet i fråga hittades i havet. 2015 inleddes med Tour de ski och att antalet asylsökande till Sverige har ökat.

Vad än det nya året har att komma med är vi redo att hugga in och klura på hur det allra bäst ska berättas, grafikmässigt, digitalt, för print, tillsammans med text och foto…

Året som gått i grafikform.
Året som gått i grafikform. Tecknare: Malin.
Sport att se fram emot 2015.
Sport att se fram emot 2015. Gjord av Jonas.
Flight QZ8501 bekräftas ha störtat.
Flight QZ8501 bekräftas ha störtat. Joel har ritat och Annika har  skrivit text.
Tour de ski inledde året...
Det nya året inleddes med Tour de ski… Tecknare: Jonas.
...liksom att antalet asylsökande ökat.
…och med återblick på hur många som sökt sig till Sverige för skydd. Gjord av Malin.