I dag är tid att minnas Hiroshima och Nagasaki

Hiroshima-och-Nagasaki

I dag är det 70 år sedan atombomben Little Boy föll över Hiroshima. Tre dagar senare föll Fat Man över Nagasaki.

Varje historisk händelse bär på en mängd fakta. Att hitta en ingång och en vinkel är inte lätt när materialet är så massivt. Att dessutom göra urval och komprimera all fakta för att anpassa till en begränsad yta riskerar att urholka hela berättelsen.

Hur många som dog är experterna oense om. Det beror delvis på olika uppfattning om huruvida vissa cancerfall är en följd av strålningen från bomberna. Men också för att man inte säkert vet hur många människor som vistades i städerna vid tidpunkten.

Några ord om fotografierna som valts ut för att illustrera händelsen: Bilden från Hiroshima visar Atomic Bomb Dome eller som japanerna själva kallar den; Genbaku Dome. Resterna av den står då som nu som ett metall- och stenskelett, ett ensamt mörkt skal, mitt i hypocentrum där Little Boy föll. Ett nytt modernt Hiroshima har idag växt upp kring byggnaden som utgör ett starkt visuellt minnesmonument. Nagasakibilden visar människor som vandrar på en näst intill utplånad plats, med endast några få ruiner kvar, efter att Fat Man exploderat.

Det finns andra starka bilder, som den som söker kommer att finna. Bilder som skapar sina egna berättelser. Ett exempel är armbandsur och gamla fickur som stannat vid nedslaget. I Hiroshima stannade tiden 8.15.

Förhoppningsvis ger grafiken en glimt om denna historiska händelse väl värd att berätta för kommande generationer. En glimt som motiverar till vidare läsning och kunskapsinhämtning.

I dag är tid att minnas Hiroshima och Nagasaki.

Annonser